Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, η οποία εδρεύει επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 93 στην πόλη της Σκύδρας, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από τον διαχειριστή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κάτωθι όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου αυτής, αλλά και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ή/και προώθηση υπηρεσιών συμβουλευτικής ψυχολογίας. Επιτελεί αποκλειστικά έργο ενημέρωσης και επικοινωνίας ελεύθερων ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής δεν παρέχονται κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα ψυχολογικές συμβουλές. Όλα τα άρθρα/δημοσιεύσεις/αναπαραγωγή πολυμέσων (video) τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα αυτήν εκφράζουν απλώς και μόνο γνώμες και απόψεις για επίκαιρα θέματα που ανακύπτουν, με σκοπό την ενημέρωση του χρήστη/ επισκέπτη της ώστε να δημιουργηθεί μια ελάχιστη γνώση του εκάστοτε ζητήματος που έχει σχέση με την ψυχολογία και τυχόν μπορεί να ενδιαφέρει τον τελευταίο. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η ανάγνωση όλου του υλικού που περιέχει, από τους χρήστες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής, παρέχονται δωρεάν. Ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικός, αλλά συνιστά και εργαλείο επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων πλευρών με την ψυχολόγο Χριστίνα- Ερατώ Ζυμβραγού.

Οιαδήποτε αναφορά που ανάγεται σε ψυχολογικά ζητήματα και γίνεται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας κατά την ανάρτηση της εκάστοτε αρθρογραφίας ή προβολής μέσω πολυμέσων (βίντεο) συνίσταται σε:

Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ Ψυχολόγου και πελάτη, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμβουλευτική ψυχολογία. Είναι στην ελεύθερη κρίση του χρήστη/ επισκέπτη της ιστοσελίδας να επιλέξει εάν θα προχωρήσει στην περιήγηση και χρήση της αρθρογραφίας ή/και την επιλογή της διαδικτυακής συνεδρίας. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι χρήστες της ιστοσελίδες στα πλαίσια επικοινωνίας μέσω αποστολής σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση czimvragou@gmail.com .

Κανένα στοιχείο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του διαχειριστή, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που δύναται να κρίνει για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, εάν ο χρήσης δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή άμεσα και άνευ προηγούμενης καθυστέρησης με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και διαγράψτε αυτό το μήνυμα με οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Ψυχολόγου που είναι και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Ειδικότερα, η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση να μην δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες/ επισκέπτες πρόσβασης στο υλικό που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης/ επισκέπτης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβαση από τη λειτουργία της ιστοσελίδας, συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει- καταγγείλει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση czimvragou@gmail.com .

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας.  Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή στον διαδικτυακό τόπο της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) ο διαδικτυακός τόπος της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον διαχειριστή της εδώ ιστοσελίδας. Τέτοιοι «υπερσύνδεσμοι» είναι αποκλειστικά νομικού ενδιαφέροντος.

Για τις απορίες σχετικά με τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks), που προέρχονται εκτός της σελίδας αυτής και συνιστούν απλή αναφορά, περιέχουν δε τις δικές τους πληροφορίες ή πηγές, ο χρήστης/ επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή της ιστοσελίδας εδώ. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών του διαχειριστή της ιστοσελίδας από την χρήση αυτών και των περιεχομένων τους. Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη σχετικά με ζητήματα ψυχολογίας (απλός δεσμός ή με banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής της σελίδας σε κάποιον πάροχο (web- hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, που είναι στον διαδικτυακό η ψυχολόγος Χριστίνας- Ερατώ Ζυμβραγού, δεν φέρει ευθύνη:

Περαιτέρω, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των τυχόν δαπανών για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή και γενικά του συστήματος του χρήστη/ επισκέπτη, επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο ειδικότερα για την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση ορθής χρήσης.

Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας αυτής οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής τους από την ιστοσελίδα ως πηγή, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να αναπαράγεται, αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς χωρίς την προηγούμενη άδεια του διαχειριστή. Ειδικότερα για τα ενημερωτικά άρθρα επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την ρητή έγγραφη συναίνεση της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, μόνον αν είναι αυστηρά για προσωπική χρήση με σχετική μνεία της πηγής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού περιορίζει την συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη μόνο στο ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλέφωνο, μέσω διάφορων πλαισίων επικοινωνίας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης/ επισκέπτης επιλέγει να ζητήσει επικοινωνία με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα.

Η ιστοσελίδα δεν απαιτεί κανενός άλλου είδους στοιχείο για την προσωπικότητα του χρήστη/ επισκέπτη και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα από την στιγμή που δεν απευθύνεται ερώτημα προς τον διαχειριστή της.

Η ιστοσελίδα και ο διαχειριστής της δεν φέρουν ευθύνη εάν ζητηθεί από τον χρήστη/ επισκέπτη να καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας οι οποίες δεν ανήκουν στην ιστοσελίδα της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της συμπλήρωσης της ενδεδειγμένης φόρμας επικοινωνίας που είναι στην διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών της ιστοσελίδας, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο, δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σε καμία περίπτωση από την ιστοσελίδα δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία διαχείριση, ή περαιτέρω διάθεση των δεδομένων και για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης ή εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής προβαίνει σε άμεση διαγραφή των δεδομένων που διατίθενται εκουσίως από τον χρήστη/ επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αφού έχει αποσταλεί απάντηση σχετικά με το αίτημα που έχει υποβληθεί από τον τελευταίο. Η ιστοσελίδα απαγορεύει την εμφάνιση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε οποιαδήποτε δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα. Απαγορεύεται αυστηρά από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας η παραχώρηση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε τρίτους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο διαδικτυακός τόπος της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/ επισκέπτη κατά την είσοδο και περιήγησή του. Προς ενημέρωση των χρηστών/ επισκεπτών ως προς τα cookies, πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον προσωπικό υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη σε συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/ επισκέπτη να διαχειρίζεται την χρήση των cookies, είτε ακόμη να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αν ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην διαθέσιμη αρθρογραφία, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks)  προς άλλες ιστοσελίδες (sites) νομικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί δεν είναι δυνατό να ελέγχονται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας αυτής, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενεργούν ως διαχειριστές αυτών των υπερσυνδέσμων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού για την Πολιτική Απορρήτου αυτών των υπερσυνδέσμων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών.

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/ επισκέπτες της στις προσωπικές τους σελίδες (homepages ή blogs). Όσοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες, πράττουν με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Εάν ειδοποιηθεί η ιστοσελίδα αυτή ότι από το περιεχόμενο τέτοιων προσωπικών σελίδων που φιλοξενεί ή γίνεται ανακατεύθυνση, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/ επισκέπτες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού με όλες τις τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τις διατάξεις του N. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα μέσω του διαδικτυακού τόπου της ψυχολόγου Χριστίνας- Ερατούς Ζυμβραγού, για συνεργασία με επαγγελματίες στον κλάδο υγείας και όχι μόνο (λογοθεραπευτές, arttherapist, εναλλακτικής ιατρικής κτλ) μέσω σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό,  ο διαχειριστής της ιστοσελίδας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και μέσο διαφύλαξης και προστασίας όλων των δεδομένων που είναι δυνατόν να αποστείλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος που ενεργεί αποκλειστικά με γνώμονα ιδία πρωτοβουλία και συγκατάθεση, ο οποίος θέτει εαυτόν υπόψη του γραφείου μας, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία. Με την αποστολή των σχετικών στοιχείων του (όπως για παράδειγμα βιογραφικό σημείωμα), ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος συναινεί στην αποστολή των προσωπικών του δεδομένων χρησιμοποιώντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων αποθηκεύονται αποκλειστικά προς το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Διατηρούνται για εύλογο χρόνο και διαγράφονται αμέσως μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν.

X

Παρακαλώ επιλέξτε την γλώσσα σας - Please choose your language

Ελληνικά

English

X

X

Skip to content